Nygammal fysiologavdelning öppnad på Centralsjukhuset

Efter år av väntan på bra arbetsmiljö kunde fysiolog-kliniken på Centralsjukhuset i dag ta helt nyrenoverade lokaler i besittning.

Längst ner i sjukhuskroppen, faktiskt delvis under marknivå, fanns fysiologen till för något år sen när problemen med allergier och allehanda mögelproblem till slut tvingade till utrymning. Alla undersökningarna av hjärta, hjärna och isotopkontroller, som avdelningen utför, fick spridas ut i tillfälliga lösningar.

Verksamhetschef Leif Bojö tror att allt nu ska bli bra för både sjukvårdspersonal och patienter. När nya kärlvidgningsenheten PCI kommer till sjukhuset senare, skall den enheten bistås med undersökningar som utförs på fysiologkliniken.