Mannen som talar med celler

I Norrköping arbetar
forskare med att koppla ihop elektronik med levande celler. Genom att prata med cellerna på cellernas eget språk så skulle man kanske i framtiden kunna lyssna på eller till och med styra cellerna i våra kroppar.

Magnus Berggren är 36 år och professor i organisk elektronik. Nyligen fick han ta emot Göran Gustafsson-priset, bland annat för sin forskning om hur man kan koppla ihop elektronik med levande celler.

Det hela började egentligen med någonting helt annat: forskning om ledande plaster och om hur man kan skapa elektricitet som baseras på joner istället för elektroner. Och det här förde tankarna till just människokroppen, där joner och jonkoncentrationer spelar en viktig roll när celler pratar med varandra.

Kanske skulle Norrköpingsforskarnas upptäckter på sikt kunna leda till avancerade proteser, elektronik som pytsar ut läkemedel till de celler som behöver det eller elektroniska plåster som talar om när du håller på att bli sjuk.

Redaktör: Michael Borgert