Höga halter giftiga ämnen i villaträdgårdar i norra Visby

1:13 min

Det finns höga eller mycket höga halter av tungmetaller i marken i villaområdet utanför Norderport i Visby.

Enligt länsstyrelsens riskklassning som nu är klar har området tilldelats riskklass 1, det vill säga den högsta riskklassen.

Vissa slaggklumpar ligger enligt länsstyrelsen ytligt och har höga halter av tungmetaller som arsenik, bly och koppar. Halten i en av de påträffade slaggklumparna var akuttoxisk. Förutom villor finns i området också en förskola.

Länsstyrelsen har ansökt om 600 000 kronor från Naturvårdsverket till fortsatta undersökningar i området.

Men det finns inte längre någon som kan ställas till svars för miljöförstöringen.

Personal som jobbat länge vid förskolan Forellen som ligger i området, är dock inte särskilt oroad och säger att ingen någonsin blivit sjuk.