Försäkringskassan skriver upp prognosen för sjukskrivna

1:43 min

Försäkringskassan spår att kostnaderna för sjukförsäkringen kommer att fortsätta öka och kosta mer än de tidigare trott. Försäkringskassan beräknar att sjukförsäkringen kommer att bli 3 miljarder dyrare fram till och med 2015. Framförallt är det att allt fler som blir sjukskrivna för psykisk ohälsa.

– Inflödet i sjukskrivningarna ökar och det består i huvudsak av psykiska diagnoser. Men man kan lägga till att sjukskrivningarna ökar väldigt generellt i samhället, princip i alla ykresgrupper, branscher och regioner och i huvudsak handlar det om psykiska diagnoser. Det är också vanligare hos kvinnor att sjukskrivningarna ökar, säger Laura Hartman, analys- och prognoschef på Försäkringskassan.

Sjukskrivningarna för psykisk ohälsa fortsätter att öka och därför skriver nu försäkringskassan upp sin prognos för hur mycket sjukförsäkringen kommer att kosta.

Tre miljarder mer fram till och med 2015 och sammanlagt 7,6 miljarder till 2018, jämfört med den prognos Försäkringskassan lämnade i juli i år.

Sjukförsäkringen kostar idag 78 miljarder kronor och förväntas efter dagens prognos landa på drygt 87 miljarder 2018. De stigande kostnaderna för sjukskrivningarna oroar socialförsäkringsminister Annika Strandhäll:

– Det här är ett allvarligt läge som är oroande och som också får stora konsekvenser, dels för de personer som blir sjukskrivna, dels för samhället och samhällsekonomin i stort, säger hon.

Utöver psykisk ohälsa är det också ökade kostnader för assistans som påverkar prognosen där kostnaderna förväntas öka med 580 miljoner fram till 2018. Ökningen beror på förändrade regler, att antalet ersatta timmar per användare förväntas fortsätta att öka och att ersättningen per timme höjs.

Laura Hartman, analys- och prognoschef på Försäkringskassan, menar att det i dag saknas någon tydlig förklaring till varför sjukskrivningarna för psykisk ohälsa ökar. Hartman tycker att samhället behöver ta krafttag för att vända trenden:

– Det kan vara smidigare samarbete mellan arbetsgivare och vården, och vi också för den delen, där vi tidigt tar kontakt och diskuterar anpassningar av arbetsplatsen eller andra typer av behandlingar. Ibland kan det vara att man tar till sjukskrivning i en situation där människan i och för sig inte mår bra, men det kan finnas andra typer av behandlingar att ta till, säger hon.

Att sjukförsäkringen blir tre miljarder dyrare än regeringen budgeterat för nästa år går att lösa, enligt socialförsäkringsministern. Det ska ske delvis genom de pengar som redan finns anslagna och delvis genom anslagskrediten, vilket fungerar som en typ av buffert och regeringen kommer att behöva vända trenden:

– Jag ser ju framför mig att vi bland annat behöver förstärka företagshälsovården, och har också för avsikt att inleda samtal med arbetsmaknadens parter och berörda myndigheter för att gemensamt kunna ta ett krafttag mot sjukskrivningarna, säger Strandhäll.