Elevers läsförståelse kraftigt försämrad

Det blir allt svårare för dyslektiker, invandrarelever och även en del svenska elever att hänga med i dagens skolundervisning. Det hävdar Svenska Dyslexiföreningen som diskuterar frågan under en två dagars lång utbildningskonferens i Göteborg.

Att läsförståelsen kraftigt försämrats bekräftas av både nationella och internationella undersökningar - och orsakerna är flera, enligt Egon Nordman, ordförande i Svenska Dyslektikerföreningen.