Botnia Link färja får körförbud

Botnia Links passagerar- och godsfärja MS Transparaden som trafikerar sträckorna Härnösand-Vasa-Umeå fick igår körförbud med omedelbar verkan.
Under den inspektion som svenska sjöfartsmyndigheter gjort avslöjades så allvarliga brister att färjan inte får lämna Umeå hamn innan man åtgärdat bristerna. - Bristerna är mycket allvarliga, och det är också fler än vad det brukar vara, säger Lars Widman, fartygsinspektör vid Sjöfartsinspektionen. Mellan 30 och 40 brister upptäcktes vid den oanmälda inspektionen. Det rapporterar Sveriges Televisions Mittnytt