Klart med nytt strandskydd på Östergarnslandet

Länsstyrelsen har beslutat att lätta på strandskyddet på vissa platser på Östergarnslandet. Lättnaderna omfattar socknarna Anga, Kräklingbo, Gammelgarn, Östergarn och Ardre.

Men det gäller små förändringar i strandskyddet vid redan bebyggda tomter, påpekar länsstyrelsen.

Däremot återinförs strandskydd vid vissa vattendrag på östra Gotland. Strandskyddet där blir under 100 meter och syftet med ändringarna i strandskyddet är att trygga allmänhetens tillgång till stränder och vattendrag.