Dold reklam för varumärke i bok till alla fjärdeklassare

En bok som fungerar som varumärkesreklam delades på fredagen ut till landets fjärdeklassare. Boken som handlar om det värdefulla frimärket Tre shilling banco stöds av Skolutvecklingsmyndigheten som inte insett att den innehåller smygreklam för ett varumärke.

– För att man ska kunna bygga ett starkt varumärke så måste ju folk veta om att det finns till. På sikt, kanske om tio år när elvaåringarna är 21 år gamla, så kommer de ihåg att de har läst om den gula treskillingen och då finns en naturlig koppling till ett potentiellt varumärke, säger Maria Nordahl på det Zürichbaserade företaget Stamp Collecting AG som stöder barnboken.

Varumärket kan till exempel sitta på tonårskläder som företagen vill sälja.

Skolmyndigheten kritisk
Barnboken, Det gula mysteriet, påminner om vuxensuccén Da Vinci-koden och handlar om det berömda feltryckta frimärket Tre shilling banco. Skolutvecklingsmyndigheten har stött boken med 150 000 kronor för att alla fjärdeklassare ska få den till världsbokdagen.

Suss Forsman-Tullberg, skolutvecklingsmyndigheten, är kritisk till den dolda varumärkeslanseringen.

– Vi kände inte till företagets intentioner att sälja kläder via den här boken. Vi fick en beskrivning av deras engagemang i frågan där inte detta nämndes.

Sponsringsregler ska komma
Myndigheten har på fredagen skrivit om debatten på sin hemsida och uppmanar alla lärare att diskutera källkritik, reklam och dold påverkan med sina elever.

– Vi har inte blivit utnyttjade. Är det några som blivit utnyttjade så är det eleverna, säger Suss Forsman-Tullberg.

Skolminister Ibrahim Baylan säger att regeringen ska komma med förslag till tydligare regler när det gäller sponsrade läromedel.

– Det finns en otydlighet i dag i detta och det är min ambition att se till att vi får en större tydlighet. Frågan bereds just nu i regeringskansliet, men generellt anser jag att man ska vara försiktig när det gäller kommersiella företag för det finns alltid en vilja att komma in i skolans värld.

Bengt Hansell
bengt.hansell@sr.se