Norge höjer terrorhotsnivån

Inom ett år kommer Norge sannolikt utsättas för terrorhot eller försök att utföra terrordåd. Det slår norska säkerhetstjänsten (PST) fast i en ny värdering av hotbilden mot landet, rapporterar Ekots Norgekorrespondent.

Politiker och personal inom polis och militär är särskilt utsatta för risk, enligt PST.

I sin värdering skriver säkerhetstjänsten att "ideologisk inspiration från ISIS och andra terrororganisationer är en central drivkraft för terrorhandlingar", även för personer som inte är starkt knutna till någon organisation.

Som Ekot rapporterade för två veckor sedan finns ny norsk forskning som visar att islamistisk terror i Europa de senaste åren har varit präglad av relativt många angrepp från "soloterrorister", i stället för av grupper. För att ytterligare minska risken för upptäckt i förväg använder terroristerna i allt högre utsträckning enkla vapen som knivar och skjutvapen.

PST medger att det är svårt att, i förväg, upptäcka och stoppa sådana här angrepp, men hävdar samtidigt att det går att minska risken genom det man kallar "effektiva sårbarhetsreducerande åtgärder".

I somras höjde Norge terrorberedskapen radikalt under några dagar, när man ansåg sig ha tydliga tecken på att terrorister var på väg mot landet för att begå brott.