Länsstyrelsen söker pengar till sanering av Södervägs brädgård

Länsstyrelsen på Gotland ansöker om två och en halv miljon kronor hos Naturvårdsverket för saneringen av den förorenade marken vid Södervägs brädgård i Vall.

Statens Geologiska Undersökningar, SGU, har tagit på sig jobbet att vara huvudman för saneringen, men pengarna hoppas länsstyrelsen att Naturvårdsverket ska stå för.

Grundvattnet vid den nedlagda brädgården är förorenat sedan virke impregnerats på platsen sedan mitten av 1950-talet.

I slutet av 1990-talet lades verksamheten ner och tvisten om vem som ska stå för saneringen har i pågått sedan mitten av 50-talet.