Kallingebor utkräver ansvar för det giftiga vattnet

7:36 min

Ett fyrtiotal personer i Kallinge och Ronneby kräver att någon tar ansvar för det giftiga vattnet i Kallinge.

De har kontaktat advokat för att få hjälp och det kan också bli aktuellt med skadeståndskrav, enligt Herman Afzelius, en av de inblandade.

Det var strax före jul förra året som det upptäcktes att dricksvattnet i Kallinge innehöll höga halter av gifterna PFAS, som sannolikt kommer från brandskum som använts på flygflottiljen.

– Det är ett problem att Ronneby kommun och flygflottiljen F 17 är så tajta, säger Herman Afzelius.

Han menar att många medborgare inte tänker sitta stilla och vänta på att någon träder fram och tar på sig ansvaret. 

– Nu kommer det hela att ställas på sin spets. Vi är hundratals, kanske tusentals som kräver svar. Det handlar om oss och våra barn, säger han. 

Johan Öberg är advokat på firman Carat i Stockholm och den som medborgarna kontaktat för att få hjälp i ärendet. 

– I dag ska vi bevaka ett antal förgiftade personers intressen. Sedan finns det en rad parter att prata med, som kommunen, vattenverket och försvaret, berättar han. 

Johan Öberg förklarar att han inte känner till något liknande pågående ärende i Sverige. 

– I USA däremot drivs det flera liknande processer, där man i vissa nått förlikning. Då har man kopplat in mycket vetenskap för att visa på samband mellan olika ämnen och sjukdomar, säger han. 

Klockan 17 idag hålls ett informationsmöte för allmänheten angående ämnet PFAS.

Det är Arbets- och miljömedicin i Lund, Livsmedelsverket, Ronneby kommun och Miljöteknik som bjuder in till Kallingeskolans aula.