Ledningen vill avskeda polisman

MALMÖ. Polisledningen i Skåne begär att en 43-årig polisman i Malmö ska avskedas.
Polismannen har varit misstänkt för hets mot folkgrupp. I ett brev till kommunalrådet Ilmar Reepalu kallade han invandrare ”jävla blattar”.

Enligt polisledningen visar formuleringarna prov på både bristande omdöme och en människosyn som inte är förenlig med polisyrket.
– Detta är ett både svårt och viktigt ställningstagande. Polismannens agerande är av en sådan karaktär att det allvarligt kan påverka allmänhetens förtroende för polisen, säger länspolismästare Anders Danielsson i ett pressmeddelande på Skånepolisens hemsida.

Det är inte polismyndigheten i Skåne som beslutar om avsked. Därför har ärendet skickats vidare till Rikspolisstyrelsens personalansvarsnämnd.