Slussengrupp snart utsedd

1:36 min

I nästa vecka blir det klart vilka personer som ska ingå i den oberoende expertgrupp som ska granska Slussenprojektet i Stockholm. 

Expertgruppens rapport ska vara klar i slutet på januari nästa år.

– Det finns ju omfattande material så att det är ju väl utrett, som alla vet. Så det finns ingen anledning att göra det i någon långbänk utan det här ska ju bli en tillfällig kontrollstation och då måste det gå ganska snabbt. Två och en halv månad, det bedömer vi kommer att räcka bra, säger Exploateringsnämndens ordförande, socialdemokraten Jan Valeskog.

Ni har fått kritik från borgerliga alliansen som menar att ni drar på staden extra kostnader genom att stoppa arbetet. Vad säger du om det?

– Det är ju inte alls korrekt, tvärtom. Projektet är inte stoppat utan det sker i något lägre tempo, men inget stopp. Och det ser vi noga till att det är inga pengar som kastas i sjön. Det tror jag att alla har nytta av eftersom det har kommit upp en hel del oklarheter som måste redas ut, inte minst den här fördyringen på en miljard kronor och det måste man naturligtvis titta på. 

Den nya majoriteten i Stockholm har fått kritik för att man tillfälligt bromsat arbetet med Slussen. Enligt Jan Valeskog (S) är syftet att få svar på en hel del frågor som är oklara. Det gäller både tekniska frågor, säkerhetsfrågor och inte minst ekonomin i projektet.

Men Jan Valeskog (S) vill inte idag säga vilka personer det är som ska klara av att göra den genomlysningen på drygt två månader.

– Det kommer att presenteras nästa vecka, namnen på de personerna, så det kan jag tyvärr inte säga någonting om idag.

Är det personer inom Stockholms Stad eller utomstående?

– Nej, det kommer att vara personer som är oberoende, som inte har haft med Slussen att göra. De ska på det viset vara oberoende, att de inte har jobbat med projektet tidigare.