Fler sommarjobb för ungdomar i Nyköping

Mycket talar nu för att det kommer att bli ytterligare 27 ferieplatser för gymnasieungdomar i Nyköping i sommar utöver dom 23 som finansieras av länsarbetsnämnden. I ett förslag som politikerna ska diskutera nästa vecka bidrar kommunen med närmare 250 000 kronor för att fler ungdomar ska kunna få tre till fyra veckors feriepraktikplatser inom framför allt äldreomsorgen.