Bristande kunskap kring könsstympning

7:43 min

Den svenska lagen mot könsstympning har funnits sedan 1982, men har så här långt bara resulterat i 46 anmälningar varav två lett till åtal och dom.

Eva Hammad som föreläser kring könsstympning säger att kunskapen fanns under tidigt 90-tal men att den idag är för dålig.

– Tyvärr så känns det lite som att börja om från noll igen, men vi får väl göra det. En ny generation, en ny grupp yrkesverksamma måste kunna frågan. Det är viktigt, de här kvinnorna och flickorna måste tas om hand med respekt och på rätt sätt.

I september 2013 fick Länsstyrelsen i Östergötland i uppdrag från regeringen att undersöka hur verksamheter och myndigheter i Sverige arbetar mot könsstympning. I uppdraget ingår även att ta fram en vägledning kring hur man kan arbeta med frågan och det är för att vägledningen lättare ska kunna implementeras i verksamheterna som Västra Götaland nu satsar på att utbilda personal.

– Det lidande som har skapats genom att man är könsstympad vet vi ju ingenting om hos den kvinnan förrän vi har frågat henne. En del är inte i den situationen att de har stora problem och lider mycket, men vissa är det, säger Eva Hammad. 

-- Till exempel när det gäller att kunna kissa eller att menstruationen ska komma ut så kan det finnas en stor dold problematik. Och om vi inte visar att vi kan och vet hur vi ska prata om det, hur vi ska hjälpa till, så vågar kanske inte flickorna och kvinnorna ta upp frågan med oss. För de tror att de ska förklara själva och de tror kanske att vi ska förfäras, att de ska få reaktioner istället för ett professionellt bemötande.