Misstänkt tjuvjakt får Länsstyrelsen att agera

Länsstyrelsen i Sörmland gör nu en helomvändning och börjar agera då det gäller de misstänkta illegala duvhöksfällorna vid två större gods i Nyköpingstrakten. Omvändningen kommer först efter det att Sveriges Radio Sörmland uppmärksammat frågan.

Efter att vi intervjuat länsstyrelsen så har Robert Sandberg haft kontakt med Sven Jonsson som för en vecka sen rapporterade om de illegala duvhöksfällorna som fortfarande var gillrade tre veckor efter den tillåtna tiden gått ut den 31 mars.

Han rapporterade också om en fridlyst korp som suttit fångad utan vatten i minst en vecka i en av fällorna - vilket innebär att lagstadgade krav om daglig tillsyn av fällorna inte efterlevts.

Enligt polisen som beslutat titta på ärendet så är det den som innehar jakträttigheterna på de båda godsen som nu kan komma ställas till ansvar för jaktbrott.

polisen i Nyköping meddelade på fredagen att den upprättat en anmälan om misstänkt jaktbrott på de uppgifter som kommit fram i Sveriges Radio Sörmlands reportage.