Anställda på Försäkringskassan i Västerbotten har olovligen kontrollert uppgifter i kassans register

Personal på försäkringskassan har missbrukat sin ställning som statliga tjänstemän. Totalt har 64 personer anställda på försäkringskassan i Västerbotten tittat på uppgifter som rör sig själva, något som inte är tillåtet enligt försäkringskassans reglemente.

Genom att möjligheterna finns kan försäkringskassans handläggare till exempel betala ut sjukförsäkringspengar till sig själva eller till någon anhörig.

Inget ekonomiskt fiffel har inte förekommit i Västerbotten och

ingen av handläggarna i Västerbotten har gjort något så allvarliga att anmälan gjorts till personalansvarsnämden. Den berörda personalen kommer att får en tillsägelse.

Försäkringskassan ska nu arbeta fram ett system som ska göra det omöjligt för personal att se ärenden som rör dom själva.