همکاری سوئد با لتونی برای شناسایی تبه‌کاران

از روز گذشته، پلیس سوئد و لتونی همکاری اطلاعاتی خود در زمینه شناسایی تبه‌کاران از طریق دی‌ان‌آ را آغاز کردند. آزمایشگاه پلیس سوئد با ارسال دی‌ان‌آی کشف شده در محل جرم به کشور لتونی امیدواراست که مجرمان بیشتری را شناسایی کند. چنین همکاری پیش از این با چندین کشور دیگر انجام می‌شد که نتایج مثبتی نیز داشته است. بخش خبر رادیو سوئد گزارش می‌دهد که در همان روزاول همکاری با پلیس لتونی، ۱۵۰ مورد دی‌ان‌آی مجرمان شناسایی شدند.