Luleå

Studenter som får studiehjälp ökar

1:59 min

Sedan 2002 har Luleå tekniska universitet erbjudit studiehjälp åt elever som har någon typ av funktionsnedsättning.

Antalet ökar, från 90 studenter 2002, till i dagsläget närmare 400 studenter som får särskilt pedagogiskt stöd och som använder sig av studiehjälpen.

En av alla dem som använder hjälpen är Ammy Renström som studerar företagsekonomi med inriktning på marknadsföring vid LTU. Hon har gått igenom hela grundskolan och gymnasiet utan vetskapen om att hon har dyslexi.

– Med mycket tårar och mycket slit så har jag tagit mig igenom det, berättar hon.

Studiehjälpen varierar beroende på elevens svårigheter men Christina "Kina" Edin, samordnare för studiehjälpen vid LTU, märker av att hjälpen behövs hos studenterna:

– Många säger att det aldrig hade gått om de inte fick den här förlängda tentatiden.