Vinterkräksjukan fortsätter ställa till problem på Östersunds sjukhus.

Sjukhuset tvingas nu förlänga intagningsstoppet vid flera avdelningar och allmänheten uppmanas att undvika sjukhusets akutmottagning - om man inte har akuta behov av sjukvård.

.

Folk uppmanas också att minimera besök hos inlagda patienter -och att vara särskilt noggrann med att tvätta händerna före och efter besök på sjukhuset.