#språkband 3.-7.11

Katarina Kieri: Jag kunde aldrig prata med min mormor #språkband

4:51 min

Författaren Katarina Kieri fick som barn uppleva hur det är när man inte förstår sina föräldrars och far- och morföräldrars modersmål. Den erfarenheten har präglat hela hennes liv.

Katarina Kieri växte upp i Luleå på 60- och 70-talen med föräldrar som båda var finsktalande från Tornedalen. Föräldrarna pratade finska sinsemellan men svenska till barnen.

– När vi besökte mina föräldrars hembyar Kaunisvaara och Kuivakangas hamnade jag helt utanför. Jag förstod ingenting av vad som sades.  

Låtsades förstå

Framför allt sörjer Katarina sin haltande relation till sin mormor:

"Det är sorgligt att jag aldrig kunde prata med henne för hon kunde bara finska. Jag blev blyg inför henne. Jag tyckte att det var jobbigt att bli lämnad ensam med henne. Jag blev generad när hon sade saker jag inte riktigt förstod. Ibland låtsades jag förstå. Ibland trodde jag att jag hade förstått och svarade men svarade kanske fel och då kanske någon skrattade åt en. Det var komplicerat!"

– Jag tror att det här är en erfarenhet jag delar med väldigt många i min generation, att det uppstod en blyghet mellan oss och våra far- och morföräldrar på grund av språket.

"Saknar min historia"

Katarina upplever att hon berövats en del av sin historia på grund av språkbarriären:

– I mina föräldrars hembyar satt de vuxna och pratade. De pratade om hur det är, hur det har varit, vad som hänt ..allt det där som är ens historia. Och det skedde ju på ett språk som jag inte förstod. Så jag kan känna att jag saknar en del av min egen historia.  

Arg på språkpolitiken

Katarina känner fortfarande ilska över att hon inte fick tillgång till sitt andra språk:

– Jag kan fortfarande känna mig jävligt förbannad, men den ilskan är inte alls riktad mot mina föräldrar. De tillhör ju den generation som blev förbjuden att tala finska i skolan och till och med bestraffad om de gjorde det. Deras känsla för sitt modersmål blev solkad. Jag känner en stor ilska gentemot vad de fick utstå. De blev ju kränkta som barn!

Svårt att ta tillbaka språket

Katarina Kieri har försökt att ta tillbaka sina föräldrars modersmål, men det har varit svårt:

– Jag har gått väldigt många studiecirklar i finska och försökt, men det går tyvärr inte så bra. Den där genansen, den där blygheten som fanns där när jag var barn, som jag kände när alla pratade finska och jag inte förstod, sitter kvar i mig och gör det komplicerat.

En väg in i författarskapet?

Barndomens erfarenheter av språkbarriärer har dock inte bara utgjort en belastning i Katarinas liv utan kanske även öppnat en väg in i hennes yrke som författare.

– Eftersom jag inte förstod vad som sades, studerade jag min släkt och andra väldigt noga, och läste kroppsspråk in i minsta detalj. Det använder jag mig av väldigt mycket i mitt skrivande. Jag har också fått en förståelse för hur det kan vara när olika erfarenheter gör att man har svårt att förstå varandra. Jag tänker att allt det här utgör grund för mitt skrivande!   

"Underskatta aldrig ett modersmål"

Katarina Kieri drar en lärdom av sin egen historia:

– Är det något man kan lära av det här är att man ska aldrig underskatta betydelsen av ett modersmål!

– Språk är så klart även en praktisk fråga, men man ska nog vara medveten om att en del av ens historia ligger i språket. Om man inte får nåt av sina föräldrars modersmål så kan det innebära glapp bakåt i historien, att man kanske inte kan prata med sina far- och morföräldrar.

Har ni olika språk inom familjen? Hur påverkar det banden mellan barn och föräldrar eller far- och morföräldrar? Vi vill höra din historia. Delta i diskussionen på sociala medier under hashtaggen #språkband.