1 miljon satsas på skolgårdar i Skövde

Skövde Kommun satsar i år en miljon kronor på upprustning av sina skolgårdar. Värsåsskolan, Fjärilsskolan, förskolan Snäckan och Timmersdala förskola är dom fyra skolgårdar som ska dela på pengarna.
Och det behövs, säger eleverna på Fjärilsskolan i Södra Ryd:
- Den är tråkig!

- Meningen är att skolgårdarna ska bli attraktiva och lockande. Dom har fått en ökad betydelse för nu är inte barnen i skolan bara under skoldagarna utan nu är det också fritidshem på eftermiddagarna och på loven, säger Britt-Marie Bladh på skolkontoret.
- Och det vill ju till att det är en utemiljö som är lockande både till lek och till pedagogiskt arbete, säger hon.

På Fjärilsskolan i Södra Ryd vet vad dom vill ha:
- Gungor, säger eleverna Niklas Strömberg och Marika Östberg.