Allt fler studier på möss

1:31 min

Antalet vetenskapliga artiklar där forskare har använt möss som försöksdjur har ökat med 177 procent under en tioårsperiod. Ökningen av musstudier kräver vaksamhet kring hur resultaten ska tolkas.

Antalet publicerade studier där sjukdomshypoteser har testats på möss har ökat kraftigt internationellt. Det pekar en beräkning på som Vetenskapsradion gjort med hjälp av universitetsbiblioteket vid Karolinska institutet. 

Beräkningar kan göras på olika sätt men pekar alla i samma riktning. Vetenskapsradions undersökning visar på en ökning av antalet artiklar kring musförsök med 177 procent under tio år från 2003-2013. Det totala antalet artiklar inom biovetenskap har visserligen ökat samtidigt, men inte alls lika mycket.

– Det tror jag är en rätt realistisk siffra, och som också överensstämmer hyggligt med det ökade antalet möss som används i djurförsök, säger Brun Ulfhake, professor i anatomi med inriktning på djurförsök.

Undersökningen har gjorts i samarbete med förste bibliotekarie Johnny Carlsson på universitetsbiblioteket vid Karolinska institutet och hans kollegor. De har sökt i den största medicinska databasen, Pubmed. Då handlar det alltså om antalet biovetenskapliga studier som publicerats i hela världen, där möss har använts som försöksdjur.

Studiernas syfte har varit att bättre förstå mänskliga sjukdomar eller effekter av läkemedel, ofta genom att förändra mössens gener.

Professor Brun Ulfhake konstaterar att  ökningen av musstudier kräver en vaksamhet kring hur de resultaten kan tolkas.  Exempelvis skiljer sig möss och människors immunförsvar kraftigt.   

– Där vi ju inte kan dra så stora växlar. Vi får ju olika typer av infektionssjukdomar. Där måste vi ofta arbeta med primater och människor, säger Brun Ulfhake.

Fakta: Så gjordes beräkningen

Reporter: Annika Östman
annika.ostman@sr.se

Hör mer om möss och människor i studier och hur musresultat kan tolkas i Vetandets Värld idag 12.10 i P1.