Skolkritik mot Norrtälje

Skolverket riktar kritik mot Norrtälje kommun angående en flicka som i flera år blivit mobbad på sin skola, Flygskolan i Norrtälje.
Skolverket anser att kommunen brustit genom att inte utreda tillräckligt om flickan varit utsatt för kränkande behandling. Kommunen får också kritik för att inte ha kommit till rätta med flickans stora frånvaro. Per Jangen på Flygskolan säger till Norrtelje tidning att skolan har en långtgående skyldighet att ta reda på varför en elev är frånvarande och det har inte skolan gjort tillräckligt bra.