Så gjordes beräkningen av musstudier

Antalet publicerade studier har ökat med 177 procent under åren 2003-2013 där djurmodeller med möss har använts för att undersöka sjukdom som är tillräckligt lika hos människor.

Så gjordes beräkningen:

Sökning i pubmed med följande sökord: ("disease models, animal"[MeSH Terms]) AND "mice"[MeSH Terms] AND "2013"[DP]

MeSH for Disease Models, Animal

Förklaring: Djursjukdomar vars kliniska mekanismer är tillräckligt lika de hos annan sjukdom hos människor för att de skall kunna tjäna som modell. Sjukdomen hos djuret kan antingen vara framkallad eller naturlig.

MeSH Tree Location(s) for Mice

Förklaring: Allmän benämning på medlemmar av släktet Mus.

DP= date of publication

Studier åren 2003-2013

2013: 12404

2012: 12291

2011: 11572

2010: 10479

2009: 9186

2008: 8270

2007: 7497

2006: 6649

2005: 5775

2004: 4892

2003: 4479

Uträkning: (12 404 – 4479)/ 4479

= 1,77= 177 %

Antalet biomedicinska publikationer ( pubmed) mellan åren 2003 och 2013

2013:  1129185

2012: 1071565

2011: 1009171

2010: 934160

2009: 870790

2008:  830628

2007: 781645

2006: 743511

2005:  697169

2004: 636677

2003:  591916