Höga halter av gift hos de som druckit vattnet

0:40 min

De tusen blodprover som tagits på Kallingebor visar på höga halter av gifterna PFAS. Högst halter har de som bott länge i Kallinge och äldre personer.

Kristina Jakobsson analytiker på arbets- och miljömedicin i Lund berättar om resultatet av de cirka tusen prover som har tagits på dom som druckit vattnet.

– Det är rejält höga halter, mycket högre än vad man ser allmänt hos befolkningen, säger hon.

– Ju längre tid man har bott i Kallinge, ju äldre man är, ju högre halter har man.