Landstinget i Gävleborg får pris

Landstinget i Gävleborg får tillsammans med sex andra landsting i mellansverige priset Guldpillret 2014.

Landstingen i den så kallade Sjuklövern belönas för sitt gemensamma arbete med särskilda medicin-rekommendationer för svårt sjuka äldre personer.

Syftet med priset är att uppmuntra nya arbetssätt och metoder inom sjukvården.

Bakom Guldpillret, som är ett utbildningsstipendium, står Läkemedelsförsäkringen och tidningarna Dagens Apotek och Dagens Medicin.

Sjuklövern omfattar landstingen i Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro län.