Sjöhelikopter kan flyga sjuka

Sjöfartsverket har inlett diskussioner med Gotlands kommun om ersättning för de sjukvårdande transporter som räddningshelikoptern kan komma att utföra åt kommunen. Förhoppningen är att ett avtal ska kunna nås innan sommaren, i god tid inför det att Norrlandsflyg tar över trafiken från försvaret.
Helikoptern ska huvudsakligen användas för sjöräddning, men avtal finns också med luftfartsverket och räddningsverket för att utföra uppdrag åt dem. Nu hoppas sjöfartsverket även kunna träffa avtal med kommunen om sjukvårdande transporter.