Ny utredning om dåliga betyg i Haninge

Skolbarnen i Haninge kommun har bland de lägsta betygsresultaten i Sverige. För att ändra på det har kommunen nu kartlagt vad som gör att så få av grundskolebarnen i Haninge når de uppsatta målen.

Två utredare har under två månaders tid följt såväl elever som lärare under lektionerna. Man har tittat på faktorer som avgör om barnen klarar sig bra eller inte, till exempel vilka förväntningar man har på barnen och vilka arbetssätt man använder.

- Vi har fått fram en tydlig bild av att lärarna är oerhört viktiga, säger Mats Öhlin, chef för barn och utbildningsförvaltningen i Haninge.

Lärarnas förmåga att sätta igång engagemanget är avgörande enligt Mats Öhlin. Nästa vecka ska anställda inom skolan i Haninge samlas och diskutera de resultat som nu presenterats samt bestämma sig för vilka åtgärder som ska vidtas.

- Det är viktigt att lärarna inte uppfattar det här som nån kritik mot dem. Det är ofta så att de inte haft de bästa förutsättningarna att göra ett bra jobb, säger Mats Öhlin.