Hårdare regler för tobak väntas i Sverige

Nu vill regeringen återigen skärpa tobakslagen. Från och med i sommar blir det inte bara rökarna som får stramare regler, utan också tobakshandlarna. Det blir nämligen förbjudet att sälja mindre cigarettpaket och att göra reklam för tobak utomhus.

Att det blir rökförbud på restauranger och andra serveringar från 1 juni är redan klart. Men redan nu vill regeringen skärpa tobakslagen ytterligare.

De svenska reglerna måste anpassas till internationella överenskommelser, bland annat till världshälsoorganisationen, WHO:s ramkonvention och till EU-direktiv.

Folkhälsominister Morgan Johansson tror att detta är rätt väg att gå.

– Vi har ju varit väldigt drivande i tobaksfrågor och då vill man ju se till att också vi i Sverige lever upp till de konventioner som vi har varit med och drivit, säger han.

Cigarrettförsäljningen påverkas
Ett område som skärps är försäljningen av cigaretter. Att sälja lösa cigaretter är redan olagligt. Om regeringen får som den vill, blir det snart förbjudet att sälja paket som innehåller färre än 19 cigaretter. Ett av huvudsyftena med lagändringen är göra det svårare för unga att börja röka.

Men att ta bort de små cigarettpaketen kommer inte att hjälpa mot det, säger Bengt Hedlund, vd för branschorganisationen för servicebutiker.

– Vill man begränsa ungdomsrökningen då ska man höja minimiskatten på lågpriscigarretter till hundra procent. Det är det mest slagkraftiga man kan göra för idag får ungdomarna 20 cigarretter för ett par kronor mer än ett tiopack av en märkescigarrett, säger Bengt Hedlund.

Små paket tas bort
Men tiopacken ska bort. Före årsskiftet måste dessutom alla tobakshandlare ha tagit ner sina reklamskyltar för tobak utomhus och i skyltfönstren. I framtiden får det bara förekomma diskret tobaksreklam och då bara inne på försäljningsstället.

Jan Undin, som har två spel- och tobaksbutiker i Stockholm, tror inte att utomhusförbudet får önskad effekt.

– Du väljer ju inte om du ska köpa cigarretter eller inte för att det råkar sitta en Blend-skylt utanför affären, utan du vet att du ska köpa cigarretter och så köper du det, säger han.

I maj fattar riksdagen beslut om den skärpta tobakslagen. Om den godkänns träder förändringarna i kraft 1 juli i år.

Anja Sundberg
anja.sundberg@sr.se