Hundratals ville ha svar om PFAS

1:17 min

Det var knökfullt i Kallingeskolans aula när Arbets- och miljömedicin i Lund kallade till möte på onsdagskvällen. Kallingeborna ville veta vem som bär ansvaret för att det läckt ut PFAS i dricksvattnet.

Det mer än två timmar långa mötet tog upp allt från vad PFAS egentligen är till hur man ska gå vidare efter den katastrof som Kallingeborna drabbats av.

Det var Arbets- och miljömedicin i Lund som bjöd in till möte och de hade även bjudit med en representant från Livsmedelsverket, Ronneby kommun och Ronneby miljö och teknik AB.

I dagsläget vill Arbets- och miljömedicin i Lund ha in fler blodprov för att kunna få en större överblick av hur PFAS påverkar människor. Något man vet lite om i dag. Att värdena av PFAS är högre hos de som druckit det förgiftade vattnet är klart, men exakt hur det påverkar den enskilda individen är svårt att säga.

Många av besökarna krävde att få svar på vem som egentligen är ansvarig för det inträffade, en fråga som ännu inte kan besvaras.

Många ställde sig frågande till hur man kunna missa att det funnits PFAS i dricksvattnet och Magnus Olofsson, miljö– och hälsoskyddsinspektör i Ronneby kommun svarade med att PFAS tidigare inte har funnits med på listan över gifter som man tvingats söka i sina provtagningar - inte förrän nu.

Anders Glynn från Livsmedelsverket deltog i mötet och han sa att det värsta är inte de ämnen vi känner till, utan de vi inte känner till, och PFAS är ett exempel på ett sådant ämne.

Under hela eftermiddagen och kvällen kunde den som ville ta blodprov som kommer att skickas till Lund för analys. Och många passade på. Kön ringlade sig lång och många fick vänta i timmar på sin tur.

Magnus Karlsson var en av alla som tog blodprov.

- Jag gör det för min skull, men även för forskningen, säger Magnus Karlsson.