Sverige förlorade miljoner på skatteplanering i Luxemburg

2:37 min

Nu avslöjas hur skattemyndigheten i Luxemburg har hjälpt hundratals internationella företag med gynnsamma skatteupplägg. Det visas i de tusentals hemliga dokument som Ekot tagit del av. Bland bolagen finns till exempel Ikea, Pepsi och de stora svenska riskkapitalbolagen.

Dokumenten förstärker bilden av Luxemburg som ett skatteparadis, menar skatterättsexperten Roger Persson-Österman, professor vid Stockholms Universitet.

– Skillnaden är att nu finns det rätt mycket bevis för det här så man kan säga att: Ja, det har varit så här lätt. Det har kanske inte varit vida känt men nu blir det här svart på vitt.

Det är det internationella journalistnätverket ICIJ som kommit över handlingarna från Luxemburg. Ekot är en av tiotals redaktioner inom EU som fått titta på dokumenten.

Utöver Ikea är det framför allt de fyra stora riskkapitalbolagen EQT, IK, Altor och Nordic Capital som har Sverigeanknytning i materialet.

EQT och IK har inte ställt upp på intervju med Ekot. Men Klas Tikkanen, finanschef på Nordic Capital, gör ingen hemlighet av att bolaget med hjälp av Luxemburg tidigare kunde minska bolagsskatten i Sverige.

– Jo, det har du helt rätt i. Om vi går tillbaka en bit i tiden, de här dokumenten är inte purunga, så var det så att i vissa bolag så minskades bolagsskatten i Sverige. Det är någonting som inte vi gör längre på det här sättet, säger Tikkanen.

Skälet till det är att den svenska skattelagstiftningen ändrats de senaste åren och det har blivit svårare att göra avdrag för räntekostnader på lån mellan bolag i samma koncern.

De 28 000 dokumenten från Luxemburgs Skatteverk är framför allt från perioden 2008 till 2010. Sammanlagt innehåller materialet skatteupplägg för ungefär 340 bolag.

Uppläggen har gjorts av revisionsbyrån Pwc och skickats för godkännande till chefen på enhet sex på Luxemburgs skatteverk, Marius Kohl.

Klas Tikkanen på Nordic Capital menar att huvudanledningen till att många företag väljer Luxemburg är att Skatteverket där redan på förhand kan ge bindande löften om att bolagens ägare inte ska dubbelbeskattas.

– Vi och våra investerare gillar förutsägbarhet, och Luxemburg erbjuder 100 procent förutsägbarhet med helt bindande förhandsbesked.

Men det blir lägre skatt också i Luxemburg?

– Nja, poängen är att det blir ingen skatt alls oftast. Bolaget betalar bolagsskatt, sociala avgifter och allt det ska i Sverige och våra investerare är skatteskyldiga i sina hemländer. Men däremellan blir det ingen ytterligare skatt på skatt på skatt, säger Klas Tikkanen på Nordic Capital.