Hanteringen av hedersbrott kartläggs

För första gången ska det svenska åklagarväsendet kartlägga hur hedersrelaterade brott behandlas. Avsikten med kartläggningen är att öka kunskaperna bland åklagare. Men det finns svårigheter med att få fram material när det gäller just brott begångna i hederns namn.

– Problemet för oss är ju att hitta de här ärendena. Vi kan inte gå in i diariet och slå på hedersrelaterat våld och få fram alla ärendena som har funnits i landet för det finns ingen sådan statistik, säger kammaråklagare Lena Lithner.

– De här brotten är ju diarieförda på misshandel eller mord eller dråp eller olaga hot. Så vi har ju fått vädja till åklagarnas goda minne om de kommer ihåg att de har haft något ärende där den här problematiken har varit uppe.

Ringa in problemen
Efter mordet på Fadime 2002 fick hedersrelaterade brott stor uppmärksamhet i Sverige. Regeringen avsatte 180 miljoner kronor, pengar som gått bland annat till skyddat boende.

Men aldrig tidigare har det svenska åklagarväsendet gjort en kartläggning av problemet. Genom att nu gå igenom så många förundersökningar som möjligt hoppas Lena Lithner kunna sätt fingret på vad som är de största problemen när det gäller hedersrelaterade brott.

– Det kan ju dels vara att få målsäganden att lämna uppgifter i förundersökningen, eftersom en del målsäganden, md all rätt, är väldigt rädda. De är rädda för att ha kontakt med polisen och lämna uppgifter.

– Sedan kan det också finnas svårigheter att styrka vad som har hänt. Gärningsmän kan ju befinna sig utomlands och det kan vara svårt att kunna hålla förhör med de här personerna.

Öka åklagarnas kunskaper
Arbetet med att gå igenom förundersökningarna beräknas vara klart under nästa år och ska då resultera i dels ett seminarium dels en rapport som alla Sveriges åklagare ska få.

– Jag hoppas framför allt att kunskapen ska bli större och att vi inom åklagarväsendet ska bli bättre på att hantera den här typen av ärenden där den här problematiken finns och att det ska kunna leda till en högre lagföring.

Åsa Sandler
asa.sandler@sr.se