Svårt att bevisa fusk i SSU

Misstag, fusk eller bedrägeri? Det finns många olika sätt att beskriva de uppblåsta medlemssiffrorna inom SSU. Enligt åklagarmyndigheten är det mycket svårt att bevisa att det rört sig om medvetet fusk.

”Det är så sjukt att Pär Nuder kan kalla det misstag och komma undan med det”, skriver en av de som per e-post har hört av sig till finansdepartementet efter att det kom fram att medlemssiffrorna för SSU i Stockholm var överdrivna under den tid i slutet av 1980-talet då finansminister Pär Nuder var ordförande i distriktet.

”Jag undrar om man som privatperson kan anmäla SSU för bedrägeri”, undrar en annan person.

En tredje travesterar Stig Järrel i filmen Hets: ”Fusk min herre, fusk, fusk, fusk!”

Pär Nuder själv har en annan beskrivning.

– Det är säkert så att det begicks misstag under de år som jag var aktiv liksom säkert tidigare år och senare år, säger Nuder.

Misstag alltså, enligt Nuder – fusk och bedrägeri, enligt de hårdaste kritikerna.

Flera ministrar inblandade
Även skolminister Ibrahim Baylan, ungdomsminister Lena Hallengren och vice statsminister Bosse Ringholm har på grund av sina bakgrunder inom SSU kopplats ihop med den ifrågasatta medlemshanteringen.

Enligt åklagarmyndigheten är det ett antal kriterier som måsta vara uppfyllda för att en persons namnteckning på en oriktig medlemsförteckning ska kunna klassas som bedrägeri.

Till att börja med måste personen ha vetat om att medlemslistorna inte var korrekta. För det andra måste han eller hon ha vetat att listorna skulle användas för att söka bidrag och att detta skulle resultera i för höga utbetalningar.

Mycket svårt att bevisa
I praktiken är det, enligt åklagarmyndigheten, mycket svårt att bevisa ett uppsåt, alltså att en person vetat om felaktigheter eller åtminstone anat att något var fel men ändå skickat in listorna. Dessutom preskriberas bedrägeribrott efter fem år.

Just nu pågår polisutredningar i sex län med anledning av SSU:s sätt att redovisa sina medlemmar. Även Ungdomsstyrelsen, som ger bidrag till ungdomsförbunden, har startat en utredning.

Martin Ahlquist
martin.ahlquist@sr.se