Barn bodde i misär i Haninge

Haninge kommuns boendestödjare hittade två barn som bodde med sin pappa i en lägenhet som var full med intorkad avföring och glassplitter.

Kläder och möbler var blöta av urin och fulla av skadedjur.

Händelsen har Lex Sarah-anmälts och boendestödjarna kallar lägenheten för totalt obeboelig i sin anmälan.

Familjen ska ha haft kontakt med socialtjänsten under flera års tid och enligt rapporten ska barnen ha fått utstå onödigt lidande på grund av att ingen har reagerat på vilken misär lägenheten är i.

Socialtjänsten ska nu starta en utredning och lägenheten saneras.