Klassnedläggning skjuts upp

Beslutet om att lägga ned en åldersblandad klass med 50 elever mellan 6 och 11 år på Regnbågsskolan i Norrköping skjuts nu upp.
Beskedet om nedläggning fick de berörda barnens föräldrar att reagera. De upprördes över att barnen skulle drabbas av ännu en förändring och över att en nedläggning skulle innebära större klasser. I går mötte föräldrar och lärare skolledningen och resultatet blev att skolledningen nu ska diskutera andra lösningar tillsammans med lärarna, och komma med ett förslag om ett nytt möte i början av maj.