Lärarfack hoppar av tidssamarbete

Fackliga organisationen Lärarförbundet hoppar av ett projekt om hur lärarna i Borås använder sin arbetstid, en undersökning fackförbunden tidigare drivit tillsammans med Borås Stad.

I höstas hoppade Lärarförbundet av projektet Attraktiv Skola som skulle leda till bättre arbetsförhållanden för lärarna. Även då angavs skälet att kommunen inte satsade mer pengar.