Åklagarnas kunskaper om hedersrelaterat våld ska utredas

För första gången ska nu åklagarväsendet undersöka problemen med hedersrelaterade brott. Efter mordet på Fadime Shahindal 2002 i Uppsala, fick hedersrelaterade brott stor uppmärksamhet i Sverige och 180 miljoner kronor avsattes till bland annat till skyddat boende.

För att öka kunskapen bland åklagare ska nu Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum gå igenom förundersökningar för att sätta fingret på vad som är de största problemen när det gäller den här typen av brott.