Jönköpings kommun

Här får allmänheten spola is i vinter

1:37 min

Nu är det klart i vilka kvarter i Jönköping som det blir möjligt för föräldrarna att spola is så att barnen kan åka skridskor. 

Kommunen har nämligen presenterat en lista över vilka platser som blir så kallade prioriterade ytor.

Det var ju för ett år sedan som Jönköpings kommun bestämde att allmänheten inte skulle få tillgång till kommunens brandposter för att spola isar. Orsaken var en oro, bland annat för att det kommunala vattnet skulle bli förorenat om någon gjorde fel. 

Det väckte en hel del starka reaktioner. Som en följd av det bestämde man sig för att bygga om 38 vattenposter med ett så kallat återströmningsskydd. 

På så sätt kan man minimera risken för föroreningar. 16 av dem byggs om den här vintern, resterande 22 de kommande två vintrarna.

Målet är att vattenposterna ska vara på plats senast vid årsskiftet. På flera platser har man redan utfört arbetet. Kostnaden för förändringen ligger på två miljoner kronor..

De 16 prioriterade ytorna som byggs om redan den här vintern är:

 • Bankeryd, Skogsdalsgatan
 • Bankeryd, Hallavägen
 • Huskvarna, Egnahem, Hägnevägen (arbete utfört)
 • Gränna, Syster Dinas Gränd (arbete utfört)
 • Huskvarna, Jutaholm, Näckrosstigen (arbete utfört)
 • Huskvarna, Jöransäng, Lönnvägen (arbete utfört)
 • Huskvarna, Oxhagsgatan Puls Arena (arbete utfört)
 • Huskvarna, Stensholm, Stiftelsevägen (arbete utfört)
 • Jönköping, Åbolidsringen,
 • Lekeryd, Västergårdsvägen
 • Norrahammar, Löjtnantsvägen (arbete utfört)
 • Norra Unnaryd, Ishockeyplanen
 • Skärstad, Hillingevägen
 • Taberg, Dalagatan
 • Öggestorp, Spångvägen
 • Ölmstad, Lärkstigen (arbete utfört)

På dessa kommer allmänheten kunna spola, men det krävs dock en utbildning hos kommunen och att ett avtal skrivs.

Även de andra 22 ytorna kommer att spolas i vinter men då av kommunens arbetsmarknadsavdelning. Förutom dessa ytor finns ytterligare där det kommer spolas. Det är då skolor, idrottsföreningar och samfällighetsföreningar som kommer spola där. Totalt är det 62 ytor i Jönköpings kommun som kommer få is, om det blir tillräckligt kallt.