Oklart hur minskade lokaltrafiksanslag ska genomföras

Upplands Lokaltrafik, som det här året fått minskade anslag från Uppsala kommun, har trots dom minskade anslagen skickat ut räkningar till kommunens gatu- och trafikkontor på motsvarande belopp som förra året. En räkning har också gått till betalningspåminnelse.

Upplands Lokaltrafiks vd Klas Wåhlberg säger att bolagets handlande är en följd av att man inte fått veta vad man ska dra in på när anslagen dragits ned:

- Här har inte en priotrietering skett från uppdragsgivarens sida om vad man ska göra och då uppstår ju ett vakum eftersom vi arbetar fullt ut med samtliga arbetsuppgifter här.

Anslaget till Upplands Lokaltrafik för en del kostnader kring bland annat tryckning av tidtabeller har i år minskat med fem miljoner kronor. Men fortfarande då en tredjedel av året gått har Upplands Lokaltrafik inte fått veta vad man ska dra ner på. Därför har man skickat ut räkningar efter förra årets pengatilldelning, och räkningen för januari och februari på drygt två miljoner har också följts av en påminnelse. Men gatu- och trafikkontoret har fortfarande inte betalat.

Hilde Klasson, socialdemokratisk ordförande för gatu- och trafiknämnden, medger att man kanske varit lite långsamma med att precisera det minskade uppdraget men säger att det finns pengar att spara på t ex tidtabellerna:

- Man kan ställa sig frågan om busstabellerna ska vara helt gratis, om de ska skickas ut med porto till hushållen.

Kontakta reportern:

marten.nilsson@sr.se