Arbetsplatsolyckor leder sällan till åtal

Trots att det varit fem dödsolyckor i Norrbotten de senaste åren har bara en av dem lett till åtal.
I det fallet dömdes ingen.

Nu i dagarna las förundersökningen ner på dödsolyckan på SSAB då en slovakisk arbetare omkom.

Ett av problemen idag är att en enskild person måste kunna pekas ut som ansvarig för en dödsolycka på en arbetsplats.

Enligt Arbetsmiljöverkets generaldirektör Kent Pettersson skulle fler fällas för arbetsmiljöbrott om kännbara företagsböter infördes.