Maja Hagerman har gjort en dokumentärfilm om rasbiologen Herman Lundborg

16 min

Hur gör man för att rädda ett folk?  Så heter filmen om den besatte rasforskaren som kartlade 100 000 svenskar genom skallmätning. 

Läkaren och professorn Herman Lundborg var ledare för världens första statliga rasbiologiska institut beläget i Uppsala 1922-35. I brett upplagda rasundersökningar skulle han ta reda på var i landet det svenska folket var rasmässigt som renast, och i vilka trakter befolkningen var uppblandad med andra som enligt rasläran var främlingar, som exempelvis finnar och samer. Uppdraget må ha varit att ”rädda svenska folket”, men egentligen hade han själv ett livslångt engagemang för en alldeles speciell sak: samerna. Man skulle kunna säga att han var besatt av rasblandning och av sitt stora vetenskapliga projekt i Lappmarken - att kartlägga samernas undergång. 

Men under sina resor dras Lundborg till en kvinna med finsk-samisk bakgrund, och får barn med henne. På Gamla kyrkogården i Uppsala, i Herman Lundborgs ståtliga familjegrav, vilar de alla tillsammans: Herman, barnet och kvinnan han mötte i Norrbotten liksom hustrun och de barn han hade i Uppsala. I förmiddagsprogrammet berättade författaren och filmaren Maja Hagerman om filmen och om Herman Lundborg. På lördag visas filmen på Uppsala Stadsbibliotek och i SVT den 15 januari.