Båtägare föredrar allt mindre båtar och kortare utflykter

Svenskarnas båtvanor har förändrats kraftigt sedan 1980-talet. Det har blivit allt vanligare med mindre fritidsbåtar och båtägarna vill gärna åka på korta dagsutflykter i stället för längre turer, enligt en ny stor undersökning från SCB.

Totalt har 13 000 båtägare intervjuats i undersökningen från Statistiska Centralbyrån.

Ingvar Bingman, direktör på Naturvårdsverket, säger att en av de grupper som ökat stort inom båtlivet på senare år till exempel är kanotisterna.

Han säger också till Radio Stockholm att det större intresset för korta dagsutflykter leder till att verket nu måste fundera över hur naturreservat ska göras tillgängliga och hur de ska utrustas med eventuella grillplatser, övernattningsmöjligheter och toaletter.

Den undersökning som nu har gjorts kommer att ge olika myndigheter och båtbranschen ett bättre underlag när miljö- och säkerhetsfrågor ska diskuteras vidare.