Regionen backar om uteblivet lönetillägg

1:29 min

Regionen backar nu och meddelar att akuten i Kristianstad ska ingå i regionens nya satsning där sjuksköterskor som arbetar på avdelningar med hög belastning ska få ett extra lönetillägg. Först hade man inte tagit med akutmottagningen i satsningen vilket förorsakade näst intill upprorstämning bland personalen på akuten.

Men nu backar regionen och även akutmottagningarna kommer att ingå i satsningen, berättar Pia Lundbom, förvaltningschef för Skånevården Kryh, som omfattar primärvården i östra Skåne.

- Och det är av bakgrund att Skånes universitetssjukhus valde att ha med akutmottagningarna från början. När vi då inte är med på våra sjukhus som ligger utanför Malmö och Lund så blir det en risk att vi får en konkurrens mellan förvaltningarna som vi inte vill ha, säger hon.

Sedan personalen på akutmottagningen i Kristianstad fått besked om att sjuksköterskorna på deras avdelning inte skulle inkluderas i det nya lönetillägget har stämningen varit frustrerad och personalen har hotat med massuppsägning. Men nu backar alltså regionen och inkluderar även akutmottagningen i satsningen. Anledningen till att de från början inte var en del av den beror på att man ansåg att det fanns andra avdelningar som hade större rekryteringsproblem.

- Det finns alltid behov av nyrekrytering, även på akutmottagningen. Men i det läget när vi tog beslutet fokuserade vi på att vi hade stängt vårdplatser i Skåne som inte gick att bemanna.

Detta trots att personal på akutmottagningen vittnar om hög arbetsbelastning och personalbrist, bland annat på grund av att två sjuksköterskor är sjukskrivna för utbrändhet. Men att sjuksköterskornas protester skulle ligga till grund för att man nu backar, det tillbakavisar Pia Lundbom.

- Det här ska ju absolut inte ses som att vi värderar vår personal på olika vis. Alla som jobbar i sjukvården är lika viktiga för patienten.

Men kan du förstå att det upplevts så av sjuksköterskorna?

- Jag kan förstå att man upplevt en orättvisa, säger Pia Lundbom.