Jubileum på Brunnskvittret hotat

Branden på Brunnskvittret i Ronneby var anlagd. Enligt polisen har branden börjat på flera olika ställen och det finns också tecken på att scenen brutits upp.

Det här är andra gången på drygt ett år som det brinner i kulturreservatet Brunnsparken och länsantikvarie Leifh Stenholm säger till Blekinge läns tidning att han är oroad.

Brunnskvittret kommer förmodligen inte att hinna byggas upp till kommunens 300 års jubileum i sommar. Kommunen jobbar nu på att hitta en alternativ plats för arrangemangen som skulle vara på Brunnskvittret.