Hedersbrott kartläggs

Det svenska åklagarväsendet ska för första gången undersöka problemen med hedersrelaterade brott.

Efter mordet på Fadime från Östersund 2002 fick hedersrelaterade brott stor uppmärksamhet i Sverige.

Syftet med åklagarmyndighetens kartläggning är att öka kunskapen om hedersrelaterat våld.