Fisken kom tillbaka efter åskvädren

7:42 min

Inte på tio år har det funnits så mycket fisk i vattnen där Klarälven rinner ut i Vänern som nu under hösten. Fiskaren Måns Bagge har en tydlig teori om varför fisken plötsligt har återvänt till vattnen där bottnarna av någon anledning har varit döda i många år.

– Vi märkte att efter de där häftiga åskvädren som var i början av augusti, så hände det något ganska snabbt. För då dök det upp smånors ända in här vid älvmynningarna. Och det har det inte varit på tio år. Och då följer det ju med att det blir en massa abborre, gädda och gös också. Och det måste ju ha berott på att det regnade så häftigt att det spolades ut näringsämnen från åkermark och alla möjliga andra ställen, säger Måns Bagge.

Det borde krylla av liv på sjöbotten där Klarälven mynnar ut i Vänern, men det gör det inte. Det är så gott som helt dött. Och Måns Bagge är inte ensam om att tro att vattnet helt enkelt är för rent. Det är en kontroversiell tanke som går stick i stäv med arbetet med att förhindra en övergödning av vattnen från reningsverk, skogs- och jordbruk. Men efter de häftiga åskvädren rann näringrikt orenat vatten ut i Vänern; jorden kunde inte ta emot allt vatten och även reningsverket släppte förbi stora mängder vatten utan att rena det. Och det kan va det som har fått fisken att återvända.

Sven Erik Sköld, fiskerikonsulent på Länsstyrelsen i Värmland, säger att de är medvetna om problemet men att de inte vet varför sjöbotten där Klarälven rinner ut i Vänern är död. Och inte heller varför fisken plötsligt återvände i slutet av sommaren efter de häftiga åskvädren.

– För att göra något åt det här måste vi veta orsaken till det hela. Så vi har intentionen att vi under nästa år ska komma igång med ett årligt provfiske här utanför. Om det blir av vet vi inte, men det är vår intention.

Det finns inte många sjöar längs Klarälven, utan den största delen av vattnet kommer från fjällen och är därför naturligt näringsfattigt. Den stora skillnaden i vattenkvalitén kan ha orsakats av en mängd olika saker. Förr flottade man timmer på älven och ved innehåller mycket näring. Skogsbruken har blivit annorlunda och reningsverken har blivit mycket bättre på att ta hand om fosfor. Allt det här påverkar vattnets näringshalt. Kanske skulle det här näringsfattiga vattnet kunna vara det naturliga tillståndet, nu när man inte flottar längre.

Kanske har reningsverken blivit för bra på att rena vattnet. Det är frågor som länsstyrelsen vill få svar på genom bland annat årliga provfisken. Men ett provfiske kostar omkring 100 000 kronor, och därför är det osäkert om det verkligen blir av.

Att fisken har återvänt, om än kanske tillfälligt, i höst skulle ändå kunna bero på att vattnet blivit mer näringsrikt, precis som fiskaren Måns Bagge tror. Det bekräftar Sven Erik Sköld på länsstyrelsen.

– Det kan ha varit så att det har varit stora flöden från ytor som normalt inte avvattnar direkt till Vänern. Det kan ha kommit ut mer näringsämnen. Men jag kan inte säga att det är så, för jag har inga provsvar. Men teorier kan man alltid ha.