Framtidens städer kan ha parker i luften

1:32 min

I veckan flyttade de första hyresgästerna in i One World Trade Center, som nu är USA:s högsta byggnad. Det är bara ett av många nya byggnadsprojekt i stora städer, där trångboddhet tvingar fram allt högre hus med tvärförbindelser i luften.

Nu har de första hyresgästerna börjat flytta in i One World Trade Center i New York, den nya skyskrapa som byggts där tvillingtornen stod förr. Skyskrapan är numera USA:s högsta byggnad, med sina 541 meter.

Det är organisationen Council on tall buildings and Urban Habitat (CTBUH)  i Chicago som ansvarar för den formella listan över hur höga olika byggnader i världen är, och där forskar man också om framtidens höga städer.

– I en värld där en miljon människor flyttar till städer varje vecka behövs det fler höga hus för att alla ska få plats, säger organisationens chef Antony Wood.

Världens stadsbefolkning kommer att öka ungefär som med en miljonstad i veckan, och särskilt i de delar av världen där städerna växer snabbast som Kina, Indien, Indonesien och Brasilien. Där kan inte alla få plats med ett hus på marken och en egen täppa, säger Antony Wood.

Men för att de nya, tätare och högre städerna ska kunna bli mer hållbara krävs det att man bygger tvärförbindelser mellan de höga husen. Vi människor rör oss ju på tvären, oftast i markplanet, men att alla ständigt ska åka upp och ner i hissar, hundratals meter, för att gå på lunch, uträtta ärenden, besöka grannhuset förbrukar både både tid och energi.

Antony Wood nämner ett stort bostadsområde i Singapore, där man redan har byggt så här, the Pinnacle housing project. Det är höga hus förbundna på tre nivåer, med joggingspår och parker uppe i luften. Det handlar inte om att helt stänga ute himlen för dem nere på marken, utan mer om broar och bryggor mellan husen.

– Lite på samma sätt som framtidens städer ofta ser ut i science fiction filmer, säger Antony Wood.