Nya e-böcker blir utlåningsbara direkt

2:24 min

Bonnier och andra bokförlag i Sverige är på väg att ta bort karensen på nya e-böcker till landets kommunala bibliotek, med andra ord göra nya e-böcker utlåningsbara samtidigt som de ges ut till försäljning. Ja, bokförlaget Natur & Kultur har till och med ingått en överenskommelse om att ta bort karensen med intresseorganisationen Sveriges kommuner och landsting.

Dessutom kommer biblioteken att kunna låna ut förlagets alla allmänlitterära e-böcker till  förutsägbara priser, enligt överenskommelsen.

- Läsning och bibliotek är något av det finaste vi har i Sverige och en grundpelare i vår kulturpolitik, och då måste man ha ett e-bibliotek som är lika bra som det analoga biblioteket, säger Folkpartisten Madeleine Sjöstedt representerar Sveriges kommuner och landsting i frågan som ordförande för SKL:s kultur- och fritidsberedning.

Och där har de kommunala biblioteken inte varit sedan våren 2012. Då befarade Bonnier och andra förlag att deras försäljning skulle minska och framväxten av en e-boks-marknad skulle bromsas om böckerna kunde lånas i elektronisk form på biblioteken samtidigt som de gavs ut. Därför införde förlagen karenser på nya e-böcker, bestämde att ingen kunde få låna sådana förrän de hade varit ute på marknaden i ett antal månader.

- Problemet idag är att det finns en alltså begränsad tillgång för låntagarna och att det är väldigt kostnadsdrivande för kommunerna vilket gör att vissa bibliotek och vissa kommuner inte lånar ut e-böcker, säger Sjöstedt.

Det som driver på kostnaderna är i grunden att e-boks-utlåningen fortsätter att öka, även om den fortfarande bara utgör en 7-8 procent av den totala utlåningen på exempelvis Stockholms stadsbibliotek.

Det pågår mycket arbete för att hitta modeller som gagnar både biblioteken och förlagen. Bland annat inför landets dominerande e-boksdistributör Elib nu en ny modell där förlagen släpper på karensen och istället varierar priserna per titel och utlån. I den gamla modellen är priset nämligen ett fast, på 20 kr per titel och utlån, men i den nya kan priserna variera mellan 2 och 70 till 100 kr per titel och utlån. I överenskommelsen mellan Natur & Kultur och Sveriges kommuner och landsting däremot kostar varje titel och utlån 13, 20 eller 30 kr per styck.

- Kommunpolitiker vet vad det kommer att kosta och blir det för dyrt kan man säga nej, säger Madeleine Sjöstedt.

Vad vinner då Natur & Kultur på den här överenskommelsen?

- Som bokförlag vill vi ha många som läser våra böcker, så vi vinner läsare, säger bokförlagets chef Richard Herold.

Förlaget har under ett år testat att släppa karenstiden för lån på nya e-böcker för att undersöka förhållandet mellan e-boks-utlåningen och e-boksförsäljningen.

- Som man kunde misstänka så ökade ju antalet lån förstås, men det intressanta var att försäljningen ökade också i ungefär samma takt. Så att det verkade inte finnas något samband, och fanns det ett samband förefaller det vara snarare positivt än negativt, säger Herold.