Länsstyrelsen vill ha vargjakt

Länstyrelsen i Örebro vill få rätt att själv bestämma om eventuell skyddsjakt på varg. Idag är det bara Naturvårdsverket som kan besluta om jakt på den fridlysta vargen. Här i Värmland går naturvårdsdirektör Lars Furuholm ännu längre.

Han säger till Nya Wermlandstidningen att vargstammen kan öka med upptill 50 procent varje år framöver och då måste jakt tillåtas. Han säger sig dock inte veta hur många vargar som finns i Värmland just nu men vill helst att vargjakt tillåts här redan i vinter.